Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Τεχνικού ασφάλειας-Ιατρού εργασίας.
ΑΛΕ: 2420989001,ΚΑΕ0871,ΝΠΔΔ0412,ΝΠΔΔ0413

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς μαθητών 
ΑΛΕ: 2260901001,ΚΑΕ0821,ΝΠΔΔ0828.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΙ Ο Ε.Ο.Τ..

Συμβάσεις μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ.
ΑΛΕ: ΝΠΔΔ0400

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών συμβολαιογράφων
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0419

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών δικαστικών επιμελητών 
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ 0419

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών διοικητικής εκτέλεσης (Υπουργείου οικονομικών) 
ΑΛΕ: 2420989001,2390504001

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δημοσίων σχέσεων
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0855,ΝΠΔΔ0859

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ

Οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Εικαστικών έργων-Καλλιτεχνικών διαγωνισμών
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0871

ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης  δαπανών μίσθωσης ιδωτ.αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης 
ΑΛΕ: 2440201001,2440301001,ΝΠΔΔ0815,ΝΠΔΔ0817

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δακοκτονίας.
ΑΛΕ: 2910601001

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας 
ΑΛΕ: 2420989001,ΚΑΕ5241,ΝΠΔΔ0429

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 
ΑΛΕ: 2390504001,ΝΠΔΔ0893

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΑΛΕ: 2420909001,ΝΠΔΔ0541

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τηλεφωνικά τέλη (Δαπάνες σταθερής-κινητής τηλεφωνίας)   
ΑΛΕ: 2420101001,2420102001,ΝΠΔΔ0832,ΝΠΔΔ0835

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ταχυδρομικών τελών
ΑΛΕ: 2420103001,ΝΠΔΔ0831