Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4484/2017 , 4270/2014
ΦΕΚ: 4487/Β/19.12.2017

Άνοιγμα διακριτού λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον λογαριασμό Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών».

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/108582/0025/2013

Κλείσιμο του Ειδικού Λογαριασμού No 234039/6 «Γ.Λ.Κ.Δ25 Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)» και μεταφορά του υπολοίπου του στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 200/1 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών».

2/35835/ΔΛΔ/2016

Ρύθμιση θεμάτων για τον ενδιάμεσο λογαριασμό Νο 2341137120 με τίτλο «Ε.Δ. − Υπουργείο Οικονομικών − Λογαριασμός κατάθεσης ποσών υπέρ προγραμμάτων κοινωνικής συνοχής» (ΙΒΑΝ GR4301000230000002341137120) που τηρείται στην  Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά του υπολοίπου του στο λογαριασμό No 200543.