Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4257/2014

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2014- ΑΔΑ:ΒΙ07Ν-ΞΧΣ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

24722/2019

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών.(ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2019


ΥΠΕΣ/50259/2010

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών


ΥΠΕΣ/45747/2010

Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών


ΥΠ.ΕΣ/74009/2023

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών, κατά το χρονικό διάστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 972/2023 ΑΔΑ:6ΒΝ646ΜΤΛ6-ΟΛ7


ΥΠΕΣ/31630/2015

Εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών


ΥΠΕΣ/47329/2010

Ρύθμιση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών


ΔΙΔΑΔ/21192/2007

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών-Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/2019

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών.(ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/2012

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.26/2078/οικ.12060/2012

ΘΈΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος