Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 488/1974
ΦΕΚ: 3273/Β/11.06.2024

Έκδοση συλλεκτικών προϊόντων Νομισματικού Προγράμματος 2024. 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/34986/0025/2023

Έκδοση συλλεκτικών προϊόντων Νομισματικού Προγράμματος 2023. 


1043/148520/2024

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 στο πλαίσιο του Kανονισμού (EE) αριθ. 1305/2013 για την έκδοση Προσκλήσεων για την περίοδο 2024 - 2025.


33040/2024

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 111 του ν. 5104/2024 (Α’ 58). 


ΥΠ.ΕΣ/64180/2023

α) Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024.  β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2024.


2/7408/ΔΠΔΣ/2020

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 ΑΔΑ: 6Κ8ΨΗ-ΕΗΑ


05/2039/2024

Εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2024. 


ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807/2023/ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»-ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» - 2η Τροποποίηση Φεβρουάριος 2024


Π.Δ.53/2023

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2023 με θέματα: α) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ» και β) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. 

2/65306/0025/2023Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος. ΑΔΑ:6Ν0ΦΗ-0Η7


13239/2019

Συμπληρωματικές οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή προϊόντων σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους  ΑΔΑ:ΩΨΥ3ΟΡ9Τ-Θ86


15556/2023

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: 20039/2023:Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 ΑΔΑ:Ψ8Π7Η-ΞΝΗ