Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/81869/0026/2015

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ - "Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων"

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/99070/0026/2016

"Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων".(ΑΔΑ:717ΥΗ-61Δ)


2/84327/0026/2019

Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους" ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11


2/86708/0026/2017

«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».(ΑΔΑ:7ΘΞΚΗ-ΛΝ9)


176022 ΕΞ 2023

«Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023». ΑΔΑ:ΡΛ63Η-ΛΧ0


2/86541/0026/2018

Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων ΑΔΑ: Ω9Σ0Η-ΕΔΧ ΔΞ


2/97612/0026/2014

Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων(ΑΔΑ:7ΣΖΓΗ-ΖΡ8)

131576/2020

Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020 ΑΔΑ: 6ΟΞ2Η-2ΨΩ


173016 ΕΞ2022

Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022. ΑΔΑ: 6Χ65Η-ΤΣΓ


2/96117/0026/2011

ΘΕΜΑ : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»

2/92055/0026/2012

ΘΕΜΑ : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»