Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 80/2016 , 4270/2014 , 2/100018/0026/2016 , 4325/2015 , 4623/2019 , 2/53983/0026/2019

Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους" ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

131576/2020

Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020 ΑΔΑ: 6ΟΞ2Η-2ΨΩ


173016 ΕΞ2022

Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022. ΑΔΑ: 6Χ65Η-ΤΣΓ


150345/2021

«Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2021».


2/89135/0026/2017

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ: 657ΕΗ-ΔΦ9 


2/82718/0026/2017

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ:7ΗΙΙΗ-Θ7Ψ


2/94847/0026/2016

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους (ΑΔΑ:7ΒΥΕΗ-4ΒΑ)


2/85304/0026/2018

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 7ΧΜ6Η-6ΥΨ 


2/86541/0026/2018

Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων ΑΔΑ: Ω9Σ0Η-ΕΔΧ ΔΞ


2/86708/0026/2017

«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».(ΑΔΑ:7ΘΞΚΗ-ΛΝ9)


2/72060/0026/2015

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους (ΑΔΑ:7Τ2ΘΗ-Ε1Δ)