Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ: 657ΕΗ-ΔΦ9 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/84327/0026/2019

Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους" ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11


2/82718/0026/2017

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ:7ΗΙΙΗ-Θ7Ψ


2/94847/0026/2016

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους (ΑΔΑ:7ΒΥΕΗ-4ΒΑ)


2/85304/0026/2018

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 7ΧΜ6Η-6ΥΨ 


2/72060/0026/2015

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους (ΑΔΑ:7Τ2ΘΗ-Ε1Δ)


2/93470/0026

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους(ΑΔΑ:7Τ38Η-ΕΩ8)


2/77159/0026/2015

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους (ΑΔΑ:ΩΟ5ΨΗ-Φ12)


2/77420/0026/2012

«Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους»

ΥΠ.ΟΙΚ.2/99153/0026/2013

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

2/91617/0026/2014

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».