Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4700/2020 , 3852/2010

«Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων». ΑΔΑ:Ω80Δ46ΜΤΛ6-9ΝΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 215/2022

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/96666/2021

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων ΑΔΑ:ΩΣΛΣ46ΜΤΛ6-Ψ7Φ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934/2021


76859/2021

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας ΑΔΑ: Ψ7Η946ΜΑΠΣ-ΧΗ6


77221/2020

«Προσδιορισμός νέου χρόνου έναρξης άσκησης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους και λήξης της διοικητικής υποστήριξης - Υπηρεσίες Δόμησης δήμων» ΑΔΑ: ΩΥΣΚ46ΜΤΛ6-ΝΒΔ


41534/2020

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ:Ω7ΖΚ46ΜΤΛ6-3ΗΑ


44393/2017

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΟΩΓ465ΧΘ7-ΨΓΤ


90968/2019

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΩΙ346ΜΤΛ6-ΜΥΥ


78043/2018

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης.(ΑΔΑ:ΩΙΡ8465ΧΘ7-Κ6Κ)


25787/2023

Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων -Αριθμός Εγκυκλίου:359/2023 ΑΔΑ:6Β1Ξ46ΜΤΛ6-Δ64


9192/2015

Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Γενικό Δ/ντή Συντονισμού, τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικού και Διοικητικής υποστήριξης και τον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.


ΙΚΑ/Α20/251/48/2015

Α. Νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων – Β. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 και της Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47) (ΑΔΑ:7ΙΟΗ4691ΩΓ-ΗΤ5 )