Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4512/2018, 5882 ΕΞ 2024
ΦΕΚ: 3919/Β/04.07.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5882 ΕΞ 2024/14.2.2024 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 7374 ΕΞ 2021/16.3.2021 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ''Ελληνικό Κτηματολόγιο''” (Β’ 1059)» (Β’ 1189). 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

5882 ΕΞ 2024

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 7374 ΕΞ 2021/16.3.2021 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο”» (Β’ 1059). 


7374 ΕΞ 2021

Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ 5882 ΕΞ 2024-ΦΕΚ:1189/Β/19.02.2024


2057 ΕΞ 2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία από Κτηματολόγιο - υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων ΦΠ από Κτηματολόγιο» στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


50437/2023

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Φυσικού Προσώπου από Κτηματολόγιο» στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ-Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


42910 ΕΞ 2023

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Φυσικού Προσώπου από Κτηματολόγιο» του Κτηματολογίου στο πληροφοριακό σύστημα «Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 


Ν.5076/2023

Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


ΔΣ110/5/2020

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο Τροποποίηση της υπ' αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β' 1390).


250/7/2023

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από Δικαστικούς Επιμελητές για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390).


15249οικ/2021

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. 


239/13/2023

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.