Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 3943/2011 , 3985/2011 , 3986/2011 , 4051/2012 , 4046/2012
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α’ Κατανομή έτους 2015.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ. Πρωτ. 41712/2015

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι’ Κατανομή έτους 2015.


Αριθμ. Πρωτ. 34019/2015

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ’ Κατανομή έτους 2015.


Αριθμ. Πρωτ. 42954/2015

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – IA΄ Κατανομή έτους 2015.


ΥΠ.ΕΣ/8785/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Β΄ Κατανομή έτους 2020.


ΥΠ.ΕΣ/15219/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Γ΄ Κατανομή έτους 2020.


ΥΠ.ΕΣ/56124/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Θ΄ Κατανομή έτους 2020. 


21518/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Δ΄ Κατανομή έτους 2020. 


ΥΠ.ΕΣ/19458/2021

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Γ΄ Κατανομή έτους 2021. ΑΔΑ:ΨΜΡΝ46ΜΠ3Ζ-ΤΥΡ ΕΞ


ΥΠ.ΕΣ/4941/2019

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - A΄ Κατανομή έτους 2019.ΑΔΑ:96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44


ΥΠ.ΕΣ/38965/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2020 ΑΔΑ:ΩΙΩΨ46ΜΤΛ6-Μ48