ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1138365/2020

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013 , ΠΟΛ.1154/2018 , 4122/2013

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1038341/2020

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης


Α.1399/2019

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Στοιχείων Ακινήτων στους Ο.Τ.Α.»»


ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1024539/2020

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Επιδόματος Γέννησης»


ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1127913/2020

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση στοιχείων για τις Μετεγγραφές Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021»


ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1001374/2021

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων εκτός Επικράτειας»


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/2020

«Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».


ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄1002656/2021

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020».


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/73151/1060/2022

2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 (Β’ 5229) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1470/17/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20-11-2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 5229).


ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/85175/1149/2023

6η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).