Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η καταγωγή και η ιστορική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ

Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι επιπτώσεις από την μη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των νέων οδηγιών για τις Δημ.Συμβάσεις

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ/ΔΗΜΟΙ

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους (επικαιροποιημένο) Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2017

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΕΕ/ΟΛΑΦ

Εγχειρίδιο  Ο ρόλος των ελεγκτών των κρατών μελών στην πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης  για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ  Εμπειρία και πρακτική στα κράτη μέλη

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-Ζαριφόπουλος Μιχάλης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΉ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ.ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ΔHMOΣIONOMIKH METAPPYΘMIΣH ΩΣ AΠANTHΣH ΣTHN OIKONOMIKH KPIΣH Η ΣYMBOΛH TOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY ΠPOΓPAMMATΩN KAI TOY ΔHMOΣIONOMIKOY EΛEΓXOY(ΟΛΓΑ ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ)

ΔΗΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη-ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ματαίωση διαγωνισμού-Ανάθεση στον μοναδικό προσφέροντα

1008564/110/0006Δ/2006

Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
ΦΕΚ: 163/Β/13.02.2006

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο έλεγχος των Δημοσίων δαπανών.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Κατάρτιση και εγκριση Προυπολογισμών-Απολογισμών και Ισολογισμών ΝΠΔΔ