Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες  στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού. 
ΑΛΕ: 2420907001,ΚΑΕ9500

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ

Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ-Χρόνος έναρξης-βάση υπολογισμού

ΑΠΑΤΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ-ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ

ΑΠΑΤΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΛΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωσήφ Αν.Σταμπούλογλου

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016  (Α/Α 1 ΕΩΣ Α/Α 55)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ -ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου και Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016  ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εννοια κατάτμησης και τεχνητή κατάτμηση δημόσιας σύμβασης

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Χαρτόσημο και ΦΠΑ στις αποζημιώσεις και στις ποινικές ρήτρες

ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.(ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΗΣ Η ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ν.4412/2016-Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Άρθρα 116-128)