Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγχειρίδιο για την απαλλαγή από το Tέλος Ταξινόμησης Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικών Αυτοκινων

Εγχειρίδιο για την απαλλαγή από το Tέλος Ταξινόμησης Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικών Αυτοκινήτων  που παραλαμβάνονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες .Ιούνιος 2019

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.Αθήνα, Ιούνιος 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 10/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-31.5.2017

Ν.Π. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2019

Ανασκόπηση Δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-15.5.2019

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν σε φορολογικά θέματα

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, στο  πλαίσιο  της οικονομίας του διαμοιρασμού Μάιος 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 16-30/4/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-15/4/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6/2019

Ανασκόπηση  δημοσιονομικών εξελιξεων 16-31.3.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων από 1-15.3.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-28.2.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2019

Ανασκόπηση Δημοσιονομικών εξελίξεων από 1-15.2.2019

Μισθωτήρια Ακινήτων

Εγχειρίδιο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τα μισθωτήρια ακινήτων,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2019

Ανασκόπηση  δημοσιονομικών εξελιξεων 16-31.1.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/2019

Ανασκόπηση Δημοσιονομικών εξελίξεων 1-15.1.2019