Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.43000/οικ.18828/2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016
ΦΕΚ: 1659/Β/12.03.2024

Καθορισμός ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2024.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Α.1045/2024

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή .
70190/2023

Προσθήκη αρμοδιοτήτων στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.Κ.Υ.Α. Φ50/74702/3233/1997

Επέκταση του θεσμού της ΚΕΚ σε όλους του Νομούς της Χώρας2/13620/ΔΕΠ/2024

Μισθολογική εξέλιξη για υπαλλήλους, που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα με προσωρινή διαταγή.12608/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΒΑΝ - ΑΦΜ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Π.Δ.122/2006

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών1371/2024

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.ΣΤ/29852/1977

Περί στοιχείων αναγνωρίσεως αυτοκινήτων ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και μοτοσυκλεττών.25331/2024

Έγκριση συντελεστών οικογενειακού επιδόματος του ΕΛΟΕΝ έτους 2023.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./39/20513/2024

Κατανομή προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».