Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013 , ΠΔ 30/1996 , 51204/0094/1999
ΦΕΚ: 3977/Β/26.07.2022

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023.

Σχετικά Έγγραφα

23977/2016

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017.


26947/2015

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016


55907/2019

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020.


οικ. 55034/2021

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2022.


ΥΠ.ΕΣ/49855/2022

Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2023 


ΚΥΑ 30844/2013

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014.

ΚΥΑ/48514/2012

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013.

ΚΥΑ/50699/2011

θέμα: "Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2012."

ΚΥΑ 29531/2014

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.


46736/2020

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2021.