Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4354/2015, 5045/2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡ.3 ΤΗΣ ΠΑΡ.Γ ΤΟΥ Α.20 ΤΟΥ Ν.4354/2015 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α.39 ΤΟΥ Ν.5116/2024-ΦΕΚ:100/Α/03.07.2024 ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ Α.63-ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.5116/2024-ΦΕΚ:100/Α/03.07.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ_ΝΕΟ ΜΙΣΘ.-v.31.5.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 01/06/2024

ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 Ν.4354/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5108/2024-ΦΕΚ:65/Α/02.05.2024

Αναθεωρήση ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ_ΝΕΟ ΜΙΣΘ.-v.3.11.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/11/2023

ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 Ν.4354/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΏΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2023 (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 


147/2023

Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 46 του ν. 5045/2023 (Α’ 136). 


6965/222/2019

Καθορισμός αποζημίωσης των διενεργούμενων ελέγχων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΗΣ οικ.3066/2023-ΦΕΚ:155/Β/18.01.2023 (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1η.1.2023).


169/2023

Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής των υποστηρικτικών μέτρων για τους νέους ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών του άρθρου 47 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) 


402/2023

Τροποποίηση υπ’  αρ. 169/05-09-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής των υποστηρικτικών μέτρων για τους νέους ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών του άρθρου 47 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)» (Β’ 5420). 


265/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 46 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)»(Β’5243).


18680/2024

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 75926/25-08-2023 (Β’ 5222) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. 


31614/2024

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 75926/25-08-2023 (Β’ 5222) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.


117990/2023

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 75926/25-08-2023 (Β’ 5222) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.