Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.3460/2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν.3460/2006


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 


13722/2013

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΝΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΝΠΔΔ ,ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΤΑ  Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-


23267/2013

Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ  τους 

31312/2014

Θέμα: Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ), περιόδου 2014-2015.

ΥΠΕΣ/6786/2011

ΘΕΜΑ: Μετάταξη υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού και ΝΠΙΔ σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού παραμεθορίων περιοχών σύμφωνα με το ν. 2266/1994 ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 443/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


ΥΠΕΣ/13746/2013

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων των Δήμων, των ΝΠΔΔ αυτών και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία Περιφερειών»».

57925/4055/424/2017

Αποστολή αιτημάτων ΟΤΑ Α και Β Βαθμού ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την εγκριση θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο πλάισιο πραγραμμάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2017-2018


8.6564/2018

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των Δήμων ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.