ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1836/1989

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών στην προμήθεια ανταλλακτικών, παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης – εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών των εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης πλωτών μέσων  για την παροχή Υπηρεσιών αντιμετώπισης συνεπειών πυρκαγιών


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/265/2015

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην ανωτέρω σκέψη ΙΙ, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι εκτός από τα άρβυλα για τους εργαζόμενους στον καθαρισμό οχημάτων και κάδων απορριμμάτων καθώς και στην ύπαιθρο, η Κ.Υ.Α. 53361/2.10.2006 δεν προβλέπει τη χορήγηση των λοιπών ειδών ατομικής προστασίας (μπουφάν, τζάκετ και παντελονιών) που αποτέλεσαν το αντικείμενο της προμήθειας στην οποία αφορά, όπως βασίμως προβάλλει η αναπληρώτρια Επίτροπος. Άλλωστε, τα προμηθευθέντα αυτά είδη δεν αποτελούν προσαρμογή των προβλεπόμενων στην Κ.Υ.Α. ειδών, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος, αλλά διαφορετικά τοιούτα. Πλην, όμως, συνεκτιμώντας την προεκτεθείσα από 27.1.2015 γνώμη του τεχνικού ασφαλείας, αρμοδίου, κατ’ άρθρα 14 και 15 του ν. 3850/2010, συμβούλου του Δήμου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων, αλλά διότι συγγνωστώς υπέλαβαν ότι μπορούσαν νομίμως να προβούν στην προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών, ως αναγκαίων για την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσων ατομικής προστασίας. Ως εκ τούτου, το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα δύναται να θεωρηθεί, λόγω συγγνωστής πλάνης του διατάκτη.(συγγνωστή πλάνη)


ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ΚΤΕΟ


ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μετακίνησης


ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών σχολικών αγώνων


ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δημοσίων σχέσεων


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκλογικής αποζημίωσης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προγραμματικών συμβάσεων


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.