1047385/542/0006/2006

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1497/1984
Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εξουσιοδότησης, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης).
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.044/ΑΣ 760/2007

Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εγγράφων κρατών, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης). 

1020/2011

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.


1032348/346/0006Δ/2007

«Περί της υποχρέωσης χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).

1059356/627/0006Δ/2008

Περί του κύρους των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, τα οποία προσκομίζονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

ΠΚΜ 598470(3777)/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» για τη χορήγηση της υποσημείωσης της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE).


3094/2019

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης. 


4720/176199/2014

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού /Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.

295/2011

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους της του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)


5789/222217/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.


273862/6497/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.