Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΔΑ:60ΙΙ46ΜΓΨ7-ΡΕΗ

552/2020

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ

Κατάλογος  δαπανών που είναι ακατάσχετες και δεν συμψηφίζονται

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ

Αναγκαστική εκτέλεση-Διαταγές πληρωμής-Ασφαλιστικά μέτρα
ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 17/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 16-30.9.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 16/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-15.9.2019

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013

Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013 (πάγια σε 12–24 δόσεις) Ρ2 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 15/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-31.8.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/2019

Ανασκόπηση Δημοσιονομικών εξελίξεων 16-31/7/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 13/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων από 1-15/7/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-30/6/2019

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν στο τέλος επιτηδεύματος φυσικών & νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 – Α’ 167)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-15.6.2019