Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4472/2017 , 4336/2015 , 4046/2012 , 4254/2014 , 3427/2005 , 1882/1990
ΦΕΚ: 5864/Β/28.12.2018

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Καταργείται με την 1404/2019, ΦΕΚ: 4216/Β/2019

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1404/2019

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 

Καταργείται με την Α.1275/2020 ΦΕΚ: 5576/Β/17.12.2020


ΠΟΛ.1189/2016

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.


ΠΟΛ.1262/2015

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.(ΚΑΕ 2732)-ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 1189/2016)


ΠΟΛ.1226/2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4641/2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».


Α.1275/2020

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Η παρούσα καταργήθηκε με την Ε.1243/2021- ΦΕΚ: 5298/Β/15.11.2021 


Ε.1243/2021

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.


ΠΟΛ.1219/2017

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

ΠΟΛ. 1236/2018, ΦΕΚ-5864/Β/28.12.2018, άρθρο 9, παρ.1: Η αριθμ. ΠΟΛ 1219/28.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4641/ 29.12.2017) καταργείται την 31.12.2018.


ΠΟΛ.1230/2014

Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
χορήγησης αυτού».

Δ33 5037619 ΕΞ 2013

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ 1262/2015,ΦΕΚ-2677/Β/ 11.12.2015)


Α.1018/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5576), όπως ισχύει.