Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/2019
ΦΕΚ: 3697/Β/04.10.2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019- ΦΕΚ: 3697/Β/4.10.2019:Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/13-062019 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 2477 Β΄).


2/13978/0022/2000

ΘΕΜΑ: «Τρόπος πληρωμής των αντιρρησιών συνείδησης»

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εναλλακτικής θητείας αντιρρησιών συνείδησης


Αριθμός Φ.420/79/81978/Σ.300/2005

Αοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης.


Φ.429.1/20/281813/2011

Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.


Φ.429.1/1/280116 /2011

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21.12.05 απόφαση ΥΕΘΑ “Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης” (ΦΕΚ 1854/29.12.05, τ. Β΄)».


Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/2019

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/ 21-12-2005 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 1854 Β΄), της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/04-01-2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34 Β΄), της Φ.429.1/10/150128/ Σ.21/10-01-2006 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ 61 Β΄) και της Φ.429.1/20/281813/Σ.397/11-01-2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (ΦΕΚ 517 Β΄). 


Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/2021

Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.


Φ.421.4/3/251996/Σ.7668/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26.2.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 853). 


Φ.421.4/2/281394/Σ.2803/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26-02-2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 853).