ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εναλλακτικής θητείας αντιρρησιών συνείδησης

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.


2/13978/0022/2000

ΘΕΜΑ: «Τρόπος πληρωμής των αντιρρησιών συνείδησης»

Αριθμός Φ.420/79/81978/Σ.300/2005

Αοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης.


Φ.429.1/20/281813/2011

Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.


Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019- ΦΕΚ: 3697/Β/4.10.2019:Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/13-062019 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 2477 Β΄).


Φ.429.1/1/280116 /2011

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21.12.05 απόφαση ΥΕΘΑ “Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης” (ΦΕΚ 1854/29.12.05, τ. Β΄)».


ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δακοκτονίας.


ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ΚΤΕΟ


ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μετακίνησης


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ταχυδρομικών τελών