Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εναλλακτικής θητείας αντιρρησιών συνείδησης

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.


2/13978/0022/2000

ΘΕΜΑ: «Τρόπος πληρωμής των αντιρρησιών συνείδησης»

Αριθμός Φ.420/79/81978/Σ.300/2005

Αοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης.


Φ.429.1/20/281813/2011

Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.


Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019- ΦΕΚ: 3697/Β/4.10.2019:Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/13-062019 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 2477 Β΄).


ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δακοκτονίας.


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ταχυδρομικών τελών


ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ΚΤΕΟ


ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μετακίνησης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προγραμματικών συμβάσεων