Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4194/2013

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4194/2013
ΦΕΚ: 208/Α/27.09.2013

Κώδικας Δικηγόρων.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5095/2024-ΦΕΚ:40/Α/15.03.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 4194-2013-31.7.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 31/07/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4964/2022-ΦΕΚ:150/Α/30.07.2022, Ν.4963/2022-ΦΕΚ:149/Α/30.07.2022, Ν.4938/2022-ΦΕΚ:109/Α/6.6.2022, Ν.4912/2022-ΦΕΚ:59/Α/17.3.2022

Αναθεωρήση 4194-2013-v.14.10.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 14/10/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4842/2021-ΦΕΚ:190/Α/13.10.2021, Ν.4820/2021-ΦΕΚ:130/Α/23.07.2021, Ν.4816/2021-ΦΕΚ:118/Α/09.07.2021, Ν.4795/2021-ΦΕΚ:62/Α/17.4.2021

Αναθεωρήση 4194-2013-v.16.11.20.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 16/11/2020

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4745/2020-ΦΕΚ:214/Α/6.11.2020, Ν.4700/2020-ΦΕΚ:127/Α/29.6.2020

Αναθεωρήση 4194-2013-v.28.02.19.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 28/02/2019

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4596/2019-ΦΕΚ:32/Α/26.02.2019, Ν.4531/2018-ΦΕΚ:62/Α/5.4.2018, Ν.4509/2017-ΦΕΚ:201/Α/22.12.2017, Ν.4446/2016-ΦΕΚ:240/Α/22.12.2016, Ν.4411/2016-ΦΕΚ:142/Α/3.8.2016, Ν.4370/2016-ΦΕΚ:37/Α/7.3.2016, Ν.4356/2015-ΦΕΚ:181/Α/24.12.2015, Ν.4285/2014-ΦΕΚ:191/Α/10.9.2014, Ν.4267/2014-ΦΕΚ:137/Α/12.6.2014, Ν.4254/2014-ΦΕΚ:85/Α/7.4.2014, Ν.4236/2014-ΦΕΚ:33/Α/11.2.2014, Ν.4205/2013-ΦΕΚ:242/Α/6-11-2013

Αναθεωρήση 4194-2013.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 27/09/2013

1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/152/2021

Δυνατότητα επαναδιορισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικηγόρου που έχει απωλέσει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα και έχει διαγραφεί από το μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».(...)Μετά την απώλεια της εμπορικής ιδιότητας δικηγόρου, ο οποίος είχε αποβάλει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα λόγω της εμπορικής ιδιότητας, που συνεπάγεται έκπτωση από το δικηγορικό λειτούργημα, γεννάται δικαίωμα επαναδιορισμού του, για το μέλλον, κατόπιν αιτήσεώς του, υπό την προϋπόθεση ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι εκ της οικείας νομοθεσίας προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως της τήρησης εκ μέρους του της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ομόφωνα).


2/2218/2018

Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, από τον περιορισμό του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγόρων» (Α΄ 208) .


ΝΣΚ/72/2023

Δυνατότητα διορισμού, ως δικηγόρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικαστικής λειτουργού που παύθηκε οριστικά λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.(....)Δικαστική λειτουργός που παύθηκε οριστικά από την υπηρεσία της λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 60 παρ. 2 περ. β' του ν. 1756/1988, δύναται να διορισθεί ως δικηγόρος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 (Α' 208) «Κώδικας Δικηγόρων» (ομόφωνα).


ΙΚΑ/Γ32/557/2014

ΘΕΜΑ : « Αμοιβές Δικηγόρων »

67001/2015

Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.


ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/2013

ΘΕΜΑ: «Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες»

19775οικ/2021

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


15249οικ/2021

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. 


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 


ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Δικηγόρων με έμμισθη εντολή