ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έντεκα ερωτήματα και απαντήσεις για το νέο Νόμο Κινητικότητας στο Δημόσιο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ  ΤΡΙΤΟΥ 

 

Οι ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΕΜΠ

Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και διατήρηση η μή των πόρων του ΕΜΠ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 22/8/2018

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες για η βάση δεδομένων,τα πνευματικά δικαιώματα,την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα Cookies

ΑΑΔΕ/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΦΟΡ.ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τελευταία ενημέρωση: 20.4.2018

Ποιοί είμαστε

Ταυτότητα -σκοποί και στόχοι

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες  στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού. 

ΑΛΕ: 2420907001,ΚΑΕ9500

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ

Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ-Χρόνος έναρξης-βάση υπολογισμού

ΑΠΑΤΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ-ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ

ΑΠΑΤΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΛΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωσήφ Αν.Σταμπούλογλου

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016  (Α/Α 1 ΕΩΣ Α/Α 55)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ -ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου και Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016  ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016