ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εννοια κατάτμησης και τεχνητή κατάτμηση δημόσιας σύμβασης

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Χαρτόσημο και ΦΠΑ στις αποζημιώσεις και στις ποινικές ρήτρες

ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.(ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΗΣ Η ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ν.4412/2016-Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Άρθρα 116-128)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η καταγωγή και η ιστορική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ

Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι επιπτώσεις από την μη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των νέων οδηγιών για τις Δημ.Συμβάσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-Ζαριφόπουλος Μιχάλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι προγραμματικές συμβάσεις στη διαδικασία ανάθεσης μελετών,υπηρεσιών και Δημ.Εργων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΉ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ.ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ΔHMOΣIONOMIKH METAPPYΘMIΣH ΩΣ AΠANTHΣH ΣTHN OIKONOMIKH KPIΣH
Η ΣYMBOΛH TOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY ΠPOΓPAMMATΩN KAI TOY ΔHMOΣIONOMIKOY EΛEΓXOY(ΟΛΓΑ ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ)

ΔΗΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη-ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ