Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 15/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-31.8.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/2019

Ανασκόπηση Δημοσιονομικών εξελίξεων 16-31/7/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 13/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων από 1-15/7/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-30/6/2019

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν στο τέλος επιτηδεύματος φυσικών & νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 – Α’ 167)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-15.6.2019

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.Αθήνα, Ιούνιος 2019

Εγχειρίδιο για την απαλλαγή από το Tέλος Ταξινόμησης Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικών Αυτοκινων

Εγχειρίδιο για την απαλλαγή από το Tέλος Ταξινόμησης Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικών Αυτοκινήτων  που παραλαμβάνονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες .Ιούνιος 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 10/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-31.5.2017

Ν.Π. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2019

Ανασκόπηση Δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-15.5.2019

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν σε φορολογικά θέματα

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, στο  πλαίσιο  της οικονομίας του διαμοιρασμού Μάιος 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 16-30/4/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2019

Ανασκόπηση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-15/4/2019