ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΗΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη-ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ματαίωση διαγωνισμού-Ανάθεση στον μοναδικό προσφέροντα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ DOCMAN

1008564/110/0006Δ/2006

Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

ΦΕΚ: 163/Β/13.02.2006

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο έλεγχος των Δημοσίων δαπανών.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Κατάρτιση και εγκριση Προυπολογισμών-Απολογισμών και Ισολογισμών ΝΠΔΔ