ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εννοια κατάτμησης και τεχνητή κατάτμηση δημόσιας σύμβασης

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Χαρτόσημο και ΦΠΑ στις αποζημιώσεις και στις ποινικές ρήτρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΗΣ Η ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.(ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ν.4412/2016-Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Άρθρα 116-128)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η καταγωγή και η ιστορική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ

Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι επιπτώσεις από την μη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των νέων οδηγιών για τις Δημ.Συμβάσεις

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ/ΔΗΜΟΙ

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους (επικαιροποιημένο) Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2017

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΕΕ/ΟΛΑΦ

Εγχειρίδιο  Ο ρόλος των ελεγκτών των κρατών μελών στην πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης  για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ  Εμπειρία και πρακτική στα κράτη μέλη

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-Ζαριφόπουλος Μιχάλης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΉ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ.ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ΔHMOΣIONOMIKH METAPPYΘMIΣH ΩΣ AΠANTHΣH ΣTHN OIKONOMIKH KPIΣH
Η ΣYMBOΛH TOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY ΠPOΓPAMMATΩN KAI TOY ΔHMOΣIONOMIKOY EΛEΓXOY(ΟΛΓΑ ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ)