Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΙ Ο Ε.Ο.Τ..

Συμβάσεις μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ.
ΑΛΕ: ΝΠΔΔ0400

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών δικαστικών επιμελητών 
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ 0419

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών συμβολαιογράφων
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0419

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών διοικητικής εκτέλεσης (Υπουργείου οικονομικών) 
ΑΛΕ: 2420989001,2390504001

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών πρόσληψης τακτικού προσωπικού 
ΑΛΕ: 2120101001

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δημοσίων σχέσεων
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0855,ΝΠΔΔ0859

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ

Οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Εικαστικών έργων-Καλλιτεχνικών διαγωνισμών
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0871

ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης  δαπανών μίσθωσης ιδωτ.αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης 
ΑΛΕ: 2440201001,2440301001,ΝΠΔΔ0815,ΝΠΔΔ0817

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ
ΑΛΕ: ΝΠΔΔ9000

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δακοκτονίας.
ΑΛΕ: 2910601001

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας 
ΑΛΕ: 2420989001,ΚΑΕ5241,ΝΠΔΔ0429

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 
ΑΛΕ: 2390504001,ΝΠΔΔ0893

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Χορήγηση επιδότησης αγοράς / ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή.
ΑΛΕ: 2120222001,ΝΠΔΔ0291

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ (ΚΑΕΝΠΔΔ9000)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΑΛΕ: 2420909001,ΝΠΔΔ0541