ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δακοκτονίας.

ΑΛΕ: 2910601001

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας 

ΑΛΕ: 2420989001,ΚΑΕ5241,ΝΠΔΔ0429

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 

ΑΛΕ: 2390504001,ΝΠΔΔ0893

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Χορήγηση επιδότησης αγοράς / ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή.

ΑΛΕ: 2120222001,ΝΠΔΔ0291

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ (ΚΑΕΝΠΔΔ9000)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΛΕ: 2420909001,ΝΠΔΔ0541

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας.

ΑΛΕ: 2390503001,ΝΠΔΔ 9500

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τηλεφωνικά τέλη (Δαπάνες σταθερής-κινητής τηλεφωνίας)   

ΑΛΕ: 2420101001,2420102001,ΝΠΔΔ0832,ΝΠΔΔ0835

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ταχυδρομικών τελών

ΑΛΕ: 2420103001,ΝΠΔΔ0831

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΛΕ: 2420201001,ΝΠΔΔ0842

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΛΕ: 2420911001,ΝΠΔΔ0892

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Δικηγόρων με έμμισθη εντολή

ΑΛΕ: ΚΑΕ0200,ΝΠΔΔ0200

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΛΕ: ΚΑΕ0200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ-ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Αντιμισθία Περιφερειαρχών-Αντιπεριφερειαρχών-Προέδρων Περιφερειακού Συμβουλίου

ΑΛΕ: ΚΑΕ0300

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών μισθοδοσίας Δημοσιογράφων 

ΑΛΕ: ΚΑΕ0200,ΝΠΔΔ0200