ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων» 

ΑΛΕ: 2390108001,2390108002

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών σχολικών αγώνων

ΑΛΕ: 2910601029

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΛΕ: 2420989001,0419

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας

ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

ΑΛΕ: 2016ΣΕ75520005(ΠΔΕ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών συντήρησης-επισκευής κτιρίων.

ΑΛΕ: 2420301001,ΝΠΔΔ0863

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών αποζημίωση στελεχών  Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρησης δαπανών κοινοχρήστων πολυκατοικιών

ΑΛΕ: 2420989002,0813,6279

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία

ΑΛΕ: 2910601015

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας  ακουστικών βαρηκοΐας δωρεάν παροχή σε μαθητές ιδιωτικών σχολείων και σε μαθητές δημόσιων σχολείων

ΑΛΕ: 3120189001

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών από σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

ΑΛΕ: 2440101002,ΝΠΔΔ0816

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάρριση δαπανών Προμήθειας βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.

ΑΛΕ: 2410904001,ΝΠΔΔ1259

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπάνων κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας.

ΑΛΕ: 2410288001,2410288001,ΝΠΔΔ1382

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3130/2003- ΦΕΚ: 76/Α/2003 

ΑΛΕ: 2440101001