Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  ΣΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
ΑΛΕ: ΟΤΑ 6741

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (Μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική, μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ. ή Συγγενή αιμορραγική διάθεση, αιμορροφυλία κ.λπ.).
ΑΛΕ: ΟΤΑ 6741

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ο εξώδικος συμβιβασμός -Πρακτικά εξώδικου συμβιβασμού του Ν.Σ.Κ
ΑΛΕ: 2390501001 2390504001 2390589001

134453/2015

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)   
ΦΕΚ: 2857/Β/28.12.2015 ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΤΡΟΧΑΙΑ ATYXHMATA

Αποζημίωση απο τροχαία ατυχήματα κρατικών αυτοκινήτων
ΑΛΕ: 2420989001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ανώτατο όριο κατανάλωσης καυσίμων .
ΑΛΕ: 2410301001,2410302001,ΝΠΔΔ1611

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης για την προμήθεια οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
ΑΛΕ: 3120201001 ,ΝΠΔΔ9552

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Μίσθωση ακινήτων από τους ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
ΑΛΕ: 6231

ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΑΛΕ: 2420404001, 2120206001,2120219

ΕΤΑΙΡΙΚΗ-ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.
ΑΛΕ: 4530989001,ΚΑΕ7319

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

ΕΞΟΔΑ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΔ 410/1988 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 204 Ν.3584/2007
ΑΛΕ: 2230101001,ΛΣΛ2390903899,ΝΠΔΔ0631

ΕΦΑΠΑΞ-Ν.103/1975

ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ν.103/1975 
ΑΛΕ: 2230101001,ΝΠΔΔ0631

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ν.2527/1997

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟΤ 6 Ν.2527/1997 
ΑΛΕ: ΑΛΕ2420989001,ΝΠΔΔ0419