Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού σχολής ξεναγών Αθήνας.
ΑΛΕ: 2130107001

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εκπαιδευτικής άδειας 
ΑΛΕ: 2120216001,ΝΠΔΔ0549

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
ΑΛΕ: 2250906001,ΝΠΔΔ2636

ΑΠΟΖΗΜ ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν.3996/2011

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ης παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.3996/2011, (Σχετική η αριθμ την 46561/8369/2017- ΦΕΚ: 3677/Β/2017 Απόφαση ) Φορέας 33120 
ΑΛΕ: 2120289001

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών επιβραβεύσεων Αθλητών (ΣΧΕΤ.Η ΑΡΙΘΜ. 551700/2021,ΦΕΚ-5416/Β/22.11.2021.Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2019, προϋποθέσεις, απαιτούμεναδικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής
ΑΛΕ: 2310989002

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών επιχορηγήσεων Σχ.Επιτροπών από τις Περιφέρειες
ΑΛΕ: 2310401003

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκπαιδευτών ΙΕΚ Υπ.Τουρισμού
ΑΛΕ: 2130107001

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκπαιδευτών Τουριστικής εκπαίδευσης 
ΑΛΕ: 2130107001

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ωρομισθίων καλλιτεχνικών σχολείων 
ΑΛΕ: 2130107001

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΏΝ ΩΡΟΜΙΣΘΊΩΝ ΜΟΥΣΙΚΏΝ
ΑΛΕ: 2130107001

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΕΚ-ΙΕΚ-ΣΔΕ-ΚΔΒΜ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Ωρομισθίων εκπαιδευτών ΣΕΚ-ΙΕΚ (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 
ΑΛΕ: 2130107001

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Α.Ε.Ν)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν).
ΑΛΕ: 2250906001,ΝΠΔΔ2636

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός δαπανών απαλλοτριώσεων 
ΑΛΕ: 2390503001,ΝΠΔΔ9510

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς μαθητών 
ΑΛΕ: 2260901001,ΚΑΕ0821,ΝΠΔΔ0828.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΏΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2023 (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)
ΑΛΕ: 2120201001,2120202001