Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΛΕ: 2420302001,2410204001

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 
ΑΛΕ: 2130102001,ΝΠΔΔ0212

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποζημιώσεις Περιφερειακού Συμβουλίου-Οικονομικής  επιτροπής-Γραμματειακή υποστήριξη 
ΑΛΕ: 2120207001

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕ: 2420204001

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάρριση δαπανών διαφημιστικής προβολής 
ΑΛΕ: 2420906001,ΝΠΔΔ0851

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιδόματα τυφλότητας.
ΑΛΕ: 0ΤΑ 6741

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΤΑ  Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-
ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0892