ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4399/2016

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών αμοιβών εξεταστικών επιτροπών ν.4399/2006

ΑΛΕ: 2120207001

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών παροχής ενισχύσεων σε παθόντες απο τρομοκρατικές ενέργειες-Ενισχύσεις άρθρου 5Α του Ν.1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120).(Αποπληρωμή στεγαστκού δανείου)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.3460/2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΛΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν.3460/2006

ΑΛΕ: 2120207001

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΑΛΕ: 2310989899

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ

Αναγκαστική εκτέλεση-Διαταγές πληρωμής-Ασφαλιστικά μέτρα

ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκε

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δημ.Συμβουλίου

ΑΛΕ: 6122

ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μη μισθολογικών παροχών σε χρήμα.

ΑΛΕ: 2120389001,2120389899

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών κατοβολής χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους πολίτες

ΑΛΕ: 6733

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΛΕ: 2250905001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών για την προμήθεα ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΑΛΕ: 2410202001,ΝΠΔΔ1381

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας-εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού.

ΑΛΕ: 3120102001,ΝΠΔΔ7112

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών-παροχής υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού.

ΑΛΕ: 2410207001,ΝΠΔΔ1439

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών-παροχής υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων.

ΑΛΕ: 2410203001,ΝΠΔΔ1429

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών συντήρησης πλωτών δεξαμενών.

ΑΛΕ: 2420303001,ΝΠΔΔ1432