Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εξετάσεων πολιτογράφησης
ΑΛΕ: 2120206001

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΝΕΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 30105/2021 - ΦΕΚ: 2156/Β/25.6.2021: Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.
ΑΛΕ: 6741

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών επιδοτήσεων σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών
ΑΛΕ: 252109:

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 
ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.4797/2021

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).
ΑΛΕ: 2310989004

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών Περιφερειών
ΑΛΕ: 0212

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΛΕ: 70.6142

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΈΡΓΩΝ με μειωμένο εισητήριο.
ΑΛΕ: 2310803021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμήθειας ειδών-υπηρεσιών διαβιώσεως και περιθάλψεως απόρων
ΑΛΕ: 6481

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις
ΑΛΕ: 2120207001

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ

Συμβάσεις καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης άρθρων όγδοο και ένατο  N.4506/2017-ΦΕΚ:191/Α/12.12.2017, άρθρου 63  Ν.4430/2016-ΦΕΚ:205/Α/2016, άρθρου 97  N.4368/2016, άρθρου 44 N.4403/2016  και άλλες διατάξεις.
ΑΛΕ: 2420204001,ΝΠΔΔ0429

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
ΑΛΕ: 3140101899,0439

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μετακίνησης
ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4399/2016

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών αμοιβών εξεταστικών επιτροπών ν.4399/2006
ΑΛΕ: 2120207001

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν. 3982/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν.3982/2011
ΑΛΕ: 2120207001