Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ  Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. 
ΑΛΕ: 1590301001,ΝΠΔΔ9852

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Δαπάνες κοπής κερμάτων
ΑΛΕ: 2420918001

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών καταβολής διδάκτρων σε ξενόγλωσσα σχολεία.
ΑΛΕ: 2120389899

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εναλλακτικής θητείας αντιρρησιών συνείδησης
ΑΛΕ: 2130109001

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μίσθωση ακινήτων από τα ΝΠΔΔ
ΑΛΕ: ΝΠΔΔ0813

ΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ.

Συνοπτικός εκκαθάρισης δαπανών αντιμισθίας Δημάρχων-Αντιδημάρχων-Προέδρων Δημ Συμβουλίου
ΑΛΕ: 6121

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕ: 2250906001,ΝΠΔΔ2636

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες  στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού. 
ΑΛΕ: 2420907001,ΚΑΕ9500

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δανειακών συμβάσεων 
ΑΛΕ: 26(ΤΟΚΟΙ),54(ΔΑΝΕΙΑ),ΝΠΔΔ6100

ΑΜΟΙΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αμοιβής πιστοποιημένων εκτιμητών
ΑΛΕ: 2420989001

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος
ΑΛΕ: 2510989002

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Τεχνικού ασφάλειας-Ιατρού εργασίας.
ΑΛΕ: 2420989001,ΚΑΕ0871,ΝΠΔΔ0412,ΝΠΔΔ0413

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011. 
ΑΛΕ: 2420903001

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων.
ΑΛΕ: 2410989899,ΝΠΔΔ1514,ΝΠΔΔ1529