Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης πλωτών μέσων  για την παροχή Υπηρεσιών αντιμετώπισης συνεπειών πυρκαγιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημιώσεων παθόντων απο εγκληματικές ενέργειες. ΔΑΠΆΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΑΛΕ: 5191

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς μαθητών για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΑΛΕ: 2260901001,0821

ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εφάπαξ ποσού μετάθεσης σε προβληματικές-παραμεθόριες περιοχές
ΑΛΕ: 2120213001

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Π.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 17, Ν.3329/2005

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης προγραμματικών συμβασεων Άρθρου 17 Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81) που συνάπτονται βάσει της αριθμ.Δ23/οικ.25930/2011/2016 ΦΕΚ: 1652/Β/09.06.2016 ΚΥΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπνών τόκων επιστρεφομένων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα
ΑΛΕ: 2690101001

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.
ΑΛΕ: 1000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προγραμματικών συμβάσεων
ΑΛΕ: 6737

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Εκκαθάριση Δαπανών Ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών  συνεργατών ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
ΑΛΕ: 6031

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΟ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών χρηματοδότησης ΜΚΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ/19253/2002 ΦΕΚ: 248/Β/28.02.2002.Χρηματοδότηση Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
ΑΛΕ: 2310988899

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 
ΑΛΕ: ΠΔΕ(ΣΑΕ31)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Π.ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αποζημιώσεων απασχολουμενων στις εξετάσεις Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομαθειας
ΑΛΕ: 2120207001

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω συμμετοχής σε  συμβούλια - επιτροπές, ομάδες εργασίας
ΑΛΕ: 2120207001,ΝΠΔΔ0264