ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 

ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.4797/2021

Συνοπτοκός οδηγός εκκαθάρισης επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

ΑΛΕ: 2310989004

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών 

ΑΛΕ: 2130102001,ΝΠΔΔ0212

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕ: 70.6142

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΈΡΓΩΝ με μειωμένο εισητήριο.

ΑΛΕ: 2310803021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμήθειας ειδών-υπηρεσιών διαβιώσεως και περιθάλψεως απόρων

ΑΛΕ: 6481

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΑΛΕ: 2120207001

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ

Συμβάσεις καθαριότητας εστίασης, σίτισης και φύλαξης άρθρων όγδοο και ένατο  N.4506/2017- ΦΕΚ: 191/Α/12.12.2017 ,άρθρου 63  Ν.4430/2016- ΦΕΚ: 205/Α/2016 ,άρθρου 97  N.4368/2016 και άρθρου 44 N.4403/2016

ΑΛΕ: 2420204001,ΝΠΔΔ0429

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών χρηματοδότησης ερευνητικών έργων

ΑΛΕ: 3140101899,0439

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μετακίνησης

ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΑΛΕ: 2310989899

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν. 3982/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν.3982/2011

ΑΛΕ: 2120207001

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών παροχής ενισχύσεων σε παθόντες απο τρομοκρατικές ενέργειες-Ενισχύσεις άρθρου 5Α του Ν.1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120).(Αποπληρωμή στεγαστκού δανείου)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4399/2016

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών αμοιβών εξεταστικών επιτροπών ν.4399/2006

ΑΛΕ: 2120207001

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.3460/2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΛΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν.3460/2006

ΑΛΕ: 2120207001