ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω συμμετοχής σε  συμβούλια - επιτροπές,ομάδες εργασίας

ΑΛΕ: 2120207001,ΝΠΔΔ0264

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εξετάσεων πολιτογράφησης

ΑΛΕ: 2120206001

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΝΕΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 30105/2021 - ΦΕΚ: 2156/Β/25.6.2021: Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

ΑΛΕ: 6741

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών επιδοτήσεων σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών

ΑΛΕ: 252109:

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 

ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.4797/2021

Συνοπτοκός οδηγός εκκαθάρισης επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

ΑΛΕ: 2310989004

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών 

ΑΛΕ: 2130102001,ΝΠΔΔ0212

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕ: 70.6142

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΈΡΓΩΝ με μειωμένο εισητήριο.

ΑΛΕ: 2310803021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμήθειας ειδών-υπηρεσιών διαβιώσεως και περιθάλψεως απόρων

ΑΛΕ: 6481

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΑΛΕ: 2120207001

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ

Συμβάσεις καθαριότητας εστίασης, σίτισης και φύλαξης άρθρων όγδοο και ένατο  N.4506/2017- ΦΕΚ: 191/Α/12.12.2017 ,άρθρου 63  Ν.4430/2016- ΦΕΚ: 205/Α/2016 ,άρθρου 97  N.4368/2016 και άρθρου 44 N.4403/2016

ΑΛΕ: 2420204001,ΝΠΔΔ0429

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών χρηματοδότησης ερευνητικών έργων

ΑΛΕ: 3140101899,0439

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μετακίνησης

ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών παροχής ενισχύσεων σε παθόντες απο τρομοκρατικές ενέργειες-Ενισχύσεις άρθρου 5Α του Ν.1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120).(Αποπληρωμή στεγαστκού δανείου)