Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας.
ΑΛΕ: 2390503001,ΝΠΔΔ 9500

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΛΕ: 2420201001,ΝΠΔΔ0842

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τηλεφωνικά τέλη (Δαπάνες σταθερής-κινητής τηλεφωνίας)   
ΑΛΕ: 2420101001,2420102001,ΝΠΔΔ0832,ΝΠΔΔ0835

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ταχυδρομικών τελών
ΑΛΕ: 2420103001,ΝΠΔΔ0831

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΛΕ: 2420911001,ΝΠΔΔ0892

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΛΕ: ΚΑΕ0200

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών μισθοδοσίας Δημοσιογράφων 
ΑΛΕ: ΚΑΕ0200,ΝΠΔΔ0200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ-ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Αντιμισθία Περιφερειαρχών-Αντιπεριφερειαρχών-Προέδρων Περιφερειακού Συμβουλίου
ΑΛΕ: ΚΑΕ0300

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Δικηγόρων με έμμισθη εντολή
ΑΛΕ: ΚΑΕ0200,ΝΠΔΔ0200

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ -ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.4099/2012

Συμβάσεις Καθαριότητας Ν.4099/2012 
ΑΛΕ: 2420204001,ΝΠΔΔ9218

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διενεργούμενες κρατήσεις μελετών-(ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν3316/2005).
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις Δημοσίων Έργων  (Έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο ,τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.) ( ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3669/2008)
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ.
ΑΛΕ: ΟΤΑ 6741

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΛΕ: 2250189001