ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ-ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Αντιμισθία Περιφερειαρχών-Αντιπεριφερειαρχών-Προέδρων Περιφερειακού Συμβουλίου

ΑΛΕ: ΚΑΕ0300

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ -ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.4099/2012

Συμβάσεις Καθαριότητας Ν.4099/2012 

ΑΛΕ: 2420204001,ΝΠΔΔ9218

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις Δημοσίων Έργων  (Έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο ,τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.) ( ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3669/2008)

ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διενεργούμενες κρατήσεις μελετών-(ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν3316/2005).

ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ.

ΑΛΕ: ΟΤΑ 6741

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΛΕ: 2250189001

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (Μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική, μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ. ή Συγγενή αιμορραγική διάθεση, αιμορροφυλία κ.λπ.).

ΑΛΕ: ΟΤΑ 6741

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  ΣΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΑΛΕ: ΟΤΑ 6741

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ο εξώδικος συμβιβασμός -Πρακτικά εξώδικου συμβιβασμού του Ν.Σ.Κ

ΑΛΕ: 2390501001 2390504001 2390589001

134453/2015

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)   

ΦΕΚ: 2857/Β/28.12.2015 ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΤΡΟΧΑΙΑ ATYXHMATA

Αποζημίωση απο τροχαία ατυχήματα κρατικών αυτοκινήτων

ΑΛΕ: 2420989001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ανώτατο όριο κατανάλωσης καυσίμων .

ΑΛΕ: 2410301001,2410302001,ΝΠΔΔ1611

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης για την προμήθεια οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.

ΑΛΕ: 3120201001 ,ΝΠΔΔ9552

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Μίσθωση ακινήτων από τους ΟΤΑ

ΑΛΕ: ΝΠΔΔ0813