ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΛΕ: 2250189001

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (Μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική, μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ. ή Συγγενή αιμορραγική διάθεση, αιμορροφυλία κ.λπ.).

ΑΛΕ: ΟΤΑ 6741

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  ΣΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΑΛΕ: ΟΤΑ 6741

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ο εξώδικος συμβιβασμός -Πρακτικά εξώδικου συμβιβασμού του Ν.Σ.Κ

ΑΛΕ: 2390501001 2390504001 2390589001

134453/2015

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)   

ΦΕΚ: 2857/Β/28.12.2015 ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΤΡΟΧΑΙΑ ATYXHMATA

Αποζημίωση απο τροχαία ατυχήματα κρατικών αυτοκινήτων

ΑΛΕ: 2420989001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ανώτατο όριο κατανάλωσης καυσίμων .

ΑΛΕ: 2410301001,2410302001,ΝΠΔΔ1611

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οδηγος εκκαθάρισης για την αγορά αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο 

ΑΛΕ: 3120201001 ,ΝΠΔΔ9552

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Μίσθωση ακινήτων από τους ΟΤΑ

ΑΛΕ: ΝΠΔΔ0813

ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΛΕ: 2420404001, 2120206001,2120219

ΕΤΑΙΡΙΚΗ-ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.

ΑΛΕ: 4530989001,ΚΑΕ7319

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

ΕΞΟΔΑ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΔ 410/1988 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 204 Ν.3584/2007

ΑΛΕ: 2230101001,ΛΣΛ2390903899,ΝΠΔΔ0631

ΕΦΑΠΑΞ-Ν.103/1975

ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ν.103/1975 

ΑΛΕ: 2230101001,ΝΠΔΔ0631