ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας  ακουστικών βαρηκοΐας δωρεάν παροχή σε μαθητές ιδιωτικών σχολείων και σε μαθητές δημόσιων σχολείων

ΑΛΕ: 3120189001

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών από σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

ΑΛΕ: 2440101002,ΝΠΔΔ0816

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπάνων κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας.

ΑΛΕ: 2410288001,2410288001,ΝΠΔΔ1382

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάρριση δαπανών Προμήθειας βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.

ΑΛΕ: 2410904001,ΝΠΔΔ1259

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3130/2003- ΦΕΚ: 76/Α/2003 

ΑΛΕ: 2440101001

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ 

ΑΛΕ: 2130106001,ΝΠΔΔ0549

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών 

ΑΛΕ: 2130106001,ΝΠΔΔ0549

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ  Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. 

ΑΛΕ: 1590301001,ΝΠΔΔ9852

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Δαπάνες κοπής κερμάτων

ΑΛΕ: 2420918001

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών καταβολής διδάκτρων σε ξενόγλωσσα σχολεία.

ΑΛΕ: 2120389899

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εναλλακτικής θητείας αντιρρησιών συνείδησης

ΑΛΕ: 2130109001

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μίσθωση ακινήτων από τα ΝΠΔΔ

ΑΛΕ: ΝΠΔΔ0813

ΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ.

Συνοπτικός εκκαθάρισης δαπανών αντιμισθίας Δημάρχων-Αντιδημάρχων-Προέδρων Δημ Συμβουλίου

ΑΛΕ: 6121

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΛΕ: 2250906001,ΝΠΔΔ2636

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες  στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού. 

ΑΛΕ: 2420907001,ΚΑΕ9500